Bruker BioSpin

Széleskörű analitikai NMR megoldások az élettudomány és anyagtudomány területein.

A mágneses magrezonanciás (NMR) spektroszkópia alkalmas a molekulák közötti reakciók és molekula-struktúrák vizsgálatára, molekula-kinetikai és -dinamikai vizsgálatokra, valamint biológiai és szintetikus elegyek/oldatok elemeinek meghatározására.

 

Amennyiben érdeklődik termékeink iránt, kérjük keresse kollégánkat a megadott elérhetőségeken.